AKTUELLT FÖRETAG FÖRENINGAR PRO LILJENDAL LILJENDAL FÖRSAMLING REKOMMENDATIONER LINKAR

 

 

 "Äktenskapet är en överenskommelse mellan två om att leva med samma lögn"

Karin Durbin

 
Vad håller på att hända med Mumindalen och dess nöjda invånare? Läs:
På spaning efter Liljendal-andan
 
Läs även artikel om Liljendal i Suomen Kuvalehti 36/2006
 
Liljendals framtid är nu i andra händer:

 

Besvär mot Liljendal fullmäktiges beslut 11.06.2008 gällande   § 13  har skickats  till förvaltningsdomstolen 03.07.2008.

 


Källa: Vasabladet

 

Kommunreformen tros inte lösa några ekonomiska problem

Största delen av kommundirektörerna i Finland tror inte att reformen av kommun- och servicestrukturen kommer att lösa kommunernas ekonomiska problem.

Turun Sanomat frågade 200 kommundirektörer ifall de tror att projektet kan få slut på kommunernas ekonomiska kriser. Av de 100 kommundirektörer som svarade gav endast elva ett jakande svar. Förfrågan nådde ungefär var fjärde kommundirektör i Finland.

Projektet har som mål att organisera den kommunala servicen så att den har en tillräckligt stark grund både med tanke på invånarantalet och ekonomin. Kommunerna sporras också till att slå sig samman.

-Projektet har koncentrerat sig på att driva fram kommunsammanslagningar. Man har glömt bort att se över och förnya servicestrukturerna, säger Pemars kommundirektör Jari Jussinmäki.
 


© CASTRIX 2008