AKTUELLT FÖRETAG FÖRENINGAR PRO LILJENDAL LILJENDAL FÖRSAMLING REKOMMENDATIONER LINKAR

 
Detta beslut publiceras i författningssamlingen och därefter har man 30 dagar på sig att besvära sig över beslutet till högsta förvaltnings-domstolen.

När man har gått genom alla instanser kan man vända sig till Justitieombudsmannen.

"See You In Court!"


Finansministeriet

23.4.2009 13.21

Statsrådet beslutade om tre kommunsammanslagningar

Statsrådet beslutade idag den 23 april 2009 om tre kommunsammanslagningar som träder i kraft vid ingången av 2010.

Lovisa stad, Liljendal kommun, Pernå kommun och Strömfors kommun ska upplösas och en ny stad Lovisa grundas. Staden kommer att ha 15 694 invånare efter sammanslagningen. Samtidigt ska det s.k. Haavisto-Vastila-området i nuvarande Strömfors kommun överföras till Pyttis kommun. Området har 169 invånare och dess areal är 37,70 km².

Norrmark kommun ska anslutas till Björneborg stad, som kommer att ha 82 528 invånare efter sammanslagningen. Himanka kommun ska anslutas till Kalajoki stad, som kommer att ha 12 535 invånare efter sammanslagningen.

Den nya staden Lovisa får sammanlagt 6 160 000 euro i kalkylmässigt sammanslagningsunderstöd. Den utvidgade staden Björneborg får sammanlagt 5 040 000 euro i sammanslagningsunderstöd. Den utvidgade staden Kalajoki får 2 800 000 i sammanslagningsunderstöd.

Sammanslagningen av kommunerna i Lovisatrakten kommer inte att medföra några väsentliga förändringar för statens region- och lokalförvaltning eller för den regionindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet. Björneborg och Norrmark hör till samma förvaltningsområden både inom statens region- och lokalförvaltning och den regionindelning som iakttas inom Europeiska unionens verksamhet. Kalajokioch Himanka hör däremot till olika förvaltningsområden inom statens region- och lokalförvaltning men till samma regionindelning inom Europeiska unionens verksamhet. Eftersom Himanka kommun nu ansluts till Kalajoki stad kommer den nya staden Kalajoki att höra till samma domkretsar och förvaltningsområden som nuvarande Kalajoki stad. Den utvidgade staden Kalajoki kommer alltså att höra till landskapet Norra Österbotten och Uleåborgs län.

Den nya staden Lovisa är en tvåspråkig kommun, där majoritetens språk är finska. De utvidgade städerna Björneborg och Kalajoki är finskspråkiga kommuner. Sammanslagningarna baserar sig på kommunernas gemensamma framställningar åt statsrådet. Bakgrunden till grundandet av den nya staden Lovisa utgörs av det förslag som statens särskilda kommunindelningsutredare lagt fram åt statsrådet och kommunerna den 29 april 2008, och som godkänts av kommunerna.

Ytterligare information: överinspektör Suvi Savolainen, tfn (09) 160 322 17 (Lovisa, Björneborg) och överinspektör Anu Hernesmaa, tfn (09) 160 322 06 (Kalajoki)

 


© CASTRIX 2008