AJANKOHTAISTA PRO LILJENDAL CAFE LILJA SUOSITTELEN LINKKEJÄ

 
Numeroiden pohjalta voi kunnanjohtajan mukaan tulla vain yhteen tulokseen. ”Kuntien yhdistäminen ei ole ratkaisu.
Mitä on tapahtumassa palveluparatiisille? Lue:
Suomen tyytyväisin kunta

 

 


Kirjoitus Loviisan sanomissa 18.05.2010. Lue lisää...
 
Kirjoitus Loviisan sanomissa 15.05.2010. Lue lisää...
 
Kirjoitus Loviisan sanomissa 06.10.2009. Lue lisää...
 
Helsingin Sanomat, 08.08.2009
Tutkijat: Liitoskuntien henkilöstöpolitiikassa ei ole järkeä!

 
Valtioneuvosto päätti kolmesta kuntien yhdistymisestä...

 

Loviisan Sanomat 20.01.2009:

Pyhtään kunnanhallitus päätti eilen omista vaatimuksistaan liittyen Haavisto-Vastilan alueen liittämisestä Loviisan seudun kuntafuusion jälkeen 1.1.2010. Pyhtää edellyttää, ettei liitokseen sisälly aluetta vastaavaa osuutta Ruotsinpyhtään kunnan velkapääomasta. Kunta haluaa liitosalueella olevan kunnan omaisuuden luovutettavan Pyhtäälle korvauksetta. Lisäksi halutaan siirtyvää asukasmäärää vastaava osuus Loviisan seudun kunnille myönnettävästä yhdistymisavustuksesta.

Lue lisää Lovarin nettisivuilla!

Mitä nyt tehdään? Maksetaanko siitä, että päästään eroon Haavisto-Vastila -alueesta?

 

Kuntien asukasluvut

Tiesitkö että Ahvenanmaa on jaettu 16 kuntaan ja yhteensä Ahvenanmaalla asuu noin 27000 asukasta? Ahvenanmaan, ja jopa koko Suomen, pienin kunta on Sottungan saaristokunta, jossa on noin 120 asukasta.

 
Tulevaisuuden postipalvelut?

Postipalvelulaki 6.4.2001/313, 2 luku, 4 §: "Yleispalvelun tarjoajan on pidettävä jokaisessa kunnassa vähintään yksi yleispalvelua tarjoava toimipiste."

Ennen meillä oli postikonttori, nyt meillä on toimipiste, mitä meillä on tulevaisuudessa??

 
MTV3: Kuntaliitokset uhkaavat syrjäseutujen taksipalveluja.
Uusimaa, 02.10.2008: Uusi Loviisa ja uudet johtahat.

Kunnanjohtajat tyrmäävät Paras-hankkeen taloushyödyt.

Tästä pääsee tutustumaan yhdistymissopimukseen!
Tästä pääsee tutustumaan Hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelmaan!
Tästä pääsee tutustumaan viranhaltijaorganisaatioon.

Liljendalissa ollaan pärjätty yhdellä kunnanjohtajalla, kun neljä kuntaa fuusioituu, tarvitaan seitsemän johtajaa! Tällaista se elämä on, kun kaksi lyö pussinsa yhteen, heti alkavat lisääntyä!

Uudella kunnalla on taloudellisesti hyvät lähtökohdat. Muiden kuntien ylijäämällä pystytään tasaamaan Ruotsinpyhtään alijäämää.

Lähde: Valtiovarainministeriö: Selvitys Loviisan seudun viiden kunnan välisen kuntajaon muuttamisesta, s. 37

Olin väärässä! Kun suostuin kunnallisvaalien ehdokkaaksi 2004 luulin että tehtäväni  oli huolehtia Liljendalin kunnan asukkaiden tarpeista, huolehtia siitä että jokainen saisi jotain.

Meillä ei ollut varaa pitää Hommansbyn koulu, vaikka ihmiset, joita asia koski, tukivat sitä 100 %-sesti. Mutta meillä on varaa fuusioitua ja maksaa toisen kunnan alijäämä. Mitä hyötyä siitä on, että yrittää huolehtia kunnan taloudesta jos kiitokseksi ylijäämä annetaan toiselle kunnalle?

Luulin todella että ensisijainen tehtävä oli huolehtia Liljendalin kunnan asukkaista, eikä muitten kuntien asukkaista. Ajattele kuinka tyhmä olenkin ollut??!!

 
"Selvitys Loviisan seudun viiden kunnan välisen kuntajaon muuttamisesta" on mielenkiintoinen nimi ottaen huomioon että tehtävä oli selvittää sekä fuusiota että syvennettyä yhteistyötä erillisinä vaihtoehtoina. Nimi ei vastaa annettua tehtävää!  Tästä löytyy linkki kyseiseen selvitykseen:
Valtiovarainministeriö:
Selvitys Loviisan seudun viiden kunnan välisen kuntajaon muuttamisesta

 

Tutkimus miten kuntien yhdistymiset vaikuttavat kuntien menoihin:
Antti Moision ja Roope Uusitalon tutkimus:
Kuntien yhdistymisten vaikutukset kuntien menoihin.
 
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta  9.2.2007/169:
Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, on oltava vähintään noin 20 000 asukasta.
Mitä hyötyä on neljän kunnan fuusiosta ottaen tämän huomioon?
 
Henkilöstön asema
13 § Tämän lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettujen toiminnan uudelleenjärjestelyjen perusteella työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuhdetta työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 3 §:ssä tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 37 §:ssä tarkoitetuilla taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla.....Tämä kielto on voimassa viisi vuotta henkilöstön siirtymisestä uuden työnantajan palvelukseen.
Ahh, jos kaikki yritysfuusiot olisivat yhtä suosiollisia! On esitetty miten nykyinen henkilöstö saa uusia tehtäviä uudessa organisaatiossa, mutta mitä tapahtuu viiden vuoden päästä? Onko organisaatio tulevaisuudessa yhtä suuri ja raskas? Tulevaisuuden visiota ei ole esitetty!
 
Numeroiden pohjalta voi kunnanjohtajan mukaan tulla vain yhteen tulokseen. ”Kuntien yhdistäminen ei ole ratkaisu. Tärkeintä on, että niiden välisellä yhteistyöllä saadaan eri palvelulle tarpeeksi suuri asiakasmäärä. Sen me olemme pitkälle jo tehneet.”      Lähde: Suomen Kuvalehti 36/2006
Miten on mahdollista että numerot ovat yhtäkkiä kääntyneet niin huonoksi ettei enää voi olla itsenäinen? Miksi ollaan niin halukkaita myymään palveluparatiisimme? Miksi muita vaihtoehtoja ei tutkita ihan oikeasti?


© CASTRIX 2016