Hur kommer det att gå med posttjänsterna i framtiden?

I lagen om posttjänster 6.4.2001/313 står det i 2 kap. 4 §:

Den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster skall i varje kommun ha åtminstone ett verksamhetsställe som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster.

Den allmänna tendensen har varit att dra in på serviceställen. T ex i Liljendal hade vi ett postkontor, nu har vi ett serviceställe, men vid en fusion, vad kommer vi att ha i framtiden? För tillfället är posten tvungen att se till att vi har ett serviceställe, men kommer posten i framtiden att vara villig att betala åt samarbetsparter, om de inte måste?

Skall alla paket i framtiden lösas ut från posten i Lovisa? Posten har inte öppet på lördagar, de har de flesta serviceställen. Bor man i randområden och dessutom jobbar med kontorstid i kanske en annan kommun, får man nog börja köpa “utlösningstjänster”. D v s behovet av nya serviceformer växer och detta gynnar förstås näringslivet.