AKTUELLT FÖRETAG FÖRENINGAR PRO LILJENDAL LILJENDAL FÖRSAMLING REKOMMENDATIONER LINKAR

 

 


Östra Nyland, 23.08.2008

Vem förhandlade för Liljendal?

Jag läste Borgåbladet, torsdagen 21.08.08, och önskar en förklaring till följande citat:

I fusionsavtalet finns nämnt att samservicepunkter skall finnas inom området. – Det är inte närmare definierat var de här punkterna skall placeras, säger nya Lovisas stadsdirektör Olavi Kaleva. Det finns inte heller några regler om att det borde finnas en samservicepunkt i varje gammal delkommun.

Är avsikten att vi ska sträva till att i mån av möjlighet tacka våra representanter för detta? Jag skulle gärna också veta vem som egentligen har förhandlat fram avtalet. Jag trodde jag visste vem som deltog i förhandlingarna, men tydligen hade jag fel, ty när jag läste Liljendal kommunstyrelsens svar till förvaltningsdomstolen angående mitt besvär, stod där bl.a. att jag varit med och förhandlat fram avtalet. Detta är helt fel, jag satt inte med i den grupp som förhandlade fram samgångsavtalet för fyra kommuner. Tydligen är inte Liljendal styrelse medveten om vem där satt, eftersom de kommer med dylika uttalanden. Så vem var med?

Annika Lindfors
Liljendal


© CASTRIX 2008