AKTUELLT FÖRETAG FÖRENINGAR PRO LILJENDAL LILJENDAL FÖRSAMLING REKOMMENDATIONER LINKAR

 

 


Östra Nyland 10.02.2009

Fråga till Liljendal om grundtrygghetschef    (Talar  alla om samma fusion?)

I mitt besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol ifrågasätter jag behovet av en ny grundtrygghetsdirektör i o m att Lovisa stad anställt en grundtrygghetsdirektör och samkommunens hälsodirektör Marica Saloranta också finns till förfogande, även hon med ett anställningsskydd på fem år. Liljendal kommunstyrelse skriver i sitt svar angående mitt besvär:

Hälsodirektören går i pension innan fusionen förverkligas, och den nyanställda grundtrygghetschefen i Lovisa anställdes efter en gemensam överenskommelse kommunerna emellan. Behovet baserar sig på en gemensam bild av behövlig personal också efter fusionen den 1.1.2010.

Kommundirektör Sten Frondén har studierätt vid Helsingfors Universitet, och har för avsikt att skaffa den formella behörigheten.

I Östra Nyland, lördagen 7.2, kan man läsa att beredningsgruppen igen har valt en hel rad nya chefer, bl a Marica Saloranta till biträdande grundtrygghetsdirektör. Hur kommer det sig att Marica Saloranta har utsetts till biträdande grundtrygghetsdirektör om hon går i pension innan fusionen förverkligas? Har den gemensamma bilden av behövlig personal efter fusionen förändrats? Hur såg denna bild ut förut och hur ser den ut idag? Frågan riktar sig inte till Marica, utan till Liljendal kommunstyrelse med anledning av deras skriftliga utlåtande.
 

Annika Lindfors

Liljendal
 


© CASTRIX 2008