AKTUELLT FÖRETAG FÖRENINGAR PRO LILJENDAL LILJENDAL FÖRSAMLING REKOMMENDATIONER LINKAR

 

 


Östra Nyland, 10.10.2008

Tre nya direktörer

Kommunfusionens styrgrupp har valt tre nya direktörer: förvaltningsdirektör, bildningsdirektör och teknisk direktör. Kritiska röster har höjts över valet, då samtliga valda är anställda av Lovisa stad. Jag förmodar att dessa nya direktörer inte valts på grund av sitt anställningsförhållande till staden utan på grund av utbildning och referenser. Offentliganställda som dessa tre borde presenteras och därmed kunde beredningsgruppen och styrgruppen påvisa att man gjort ett bra val. I Lovisa är dessa personer säkert kända, men i övriga kommuner är så inte fallet. T ex jag vet ingenting om Yrjö Meltaus som valts till ny teknisk direktör. Om fusionen verkställs blir han därmed också vår tekniska direktör och därför vill jag veta mera om bl a denna person: hans utbildning, hur länge har han jobbat för Lovisa, tidigare anställningar mm. De nya direktörerna har säkert goda referenser, men för att undanröja tvivel förväntar jag mig en presentation. Uppgifterna finns ju redan dokumenterade. Genom en presentation skulle obefogad kritik utebli och trovärdigheten för fattade beslut öka.
 

Annika Lindfors
Liljendal


© CASTRIX 2008