AKTUELLT FÖRETAG FÖRENINGAR PRO LILJENDAL LILJENDAL FÖRSAMLING REKOMMENDATIONER LINKAR

 

 


Borgå bladet 18.05.2010

VILKET ÄR TAKET?

Vad avses med avgiftstak? När tillämpas detta avgiftstak?

På social- och hälsovårdsministeriets sidor står att man får ta högst 15,00 € per vårddag för kortvarig anstaltvård år 2010 då avgiftstaket överskridits och att avgiftstaket för år 2010 är 633,00 €.

I Liljendal meddelade man mej att vårdavgiften för intervallvård sjunker när avgiftstaket är nått och därmed kostade ett vårddygn 12,00 euro. I Lovisa kostar ett vårddygn 25,00 € och man har inte beaktat avgiftstaket.

Varför beaktar man inte avgiftstaket mera? Vilka regler och pris är gällande? Att det pris man betalade i Liljendal var för billigt, är förståeligt, men en prishöjning på över 100 % är nog i häftigaste laget.

Annika Lindfors                          

Liljendal


© CASTRIX 2008