AKTUELLT FÖRETAG FÖRENINGAR PRO LILJENDAL LILJENDAL FÖRSAMLING REKOMMENDATIONER LINKAR

 

 Borgå bladet 20.10.2009

Inget fusionstvång fanns

Några kommentarer angående Nina Björkman-Nysténs insändare: Vi var aldrig tvungna att fusionera oss och det har också framförts klart och tydligt. Vi hade två alternativ, antingen fusion eller fördjupat samarbete. Som Liljendal kommundirektör säger i Suomen Kuvalehti, 36/2006: På basen av siffrorna kan man endast dra en slutsats. En fusion av kommunerna är ingen lösning. Det viktigaste är, att med samarbetet mellan dem få ett tillräckligt stort kundunderlag. Det har vi ganska långt redan gjort. Alltså man var mycket välmedveten på kommunal nivå om att man inte är tvingad till fusion! Att man i ett senare skede på basen av samma siffror konstaterade att vi inte klarar oss självständiga är en annan sak.

Om man fattat samgång som det enda alternativet, då har man inte fördjupat sig i saken.  Trots förfrågan har ett dokument med påtvingad fusion aldrig presenterats.  I Pernå hade man tyvärr inte alternativet självständighet i folkomröstningen, som vi hade i övriga kommuner och det i sig är mycket beklagligt. I bl.a. Liljendal poängterades det att det var fråga om en samgång mellan fem kommuner, inte fyra! Trots det valde man att använda folkomröstningsresultatet för fem kommuner som underlag för en fusion med endast fyra kommuner och som därmed inte heller fyller ramlagens krav, där man uttryckligen talar om ett befolkningsunderlag på 20 000 invånare.

Ett nytt fullmäktige väljs den 25 oktober och en dag är kanske invånarantalet 17 000, men 1.1.2010 är det endast drygt 15500 i o m att Haavisto –Vastila överförs till Pyttis.

Gå och rösta! En blank röst gynnar dem man inte önskar se invald!

Annika Lindfors
Liljendal


 


© CASTRIX 2008