AKTUELLT FÖRETAG FÖRENINGAR PRO LILJENDAL LILJENDAL FÖRSAMLING REKOMMENDATIONER LINKAR

 

 


Borgå bladet 13.10.2009

Angående Haavisto-Vastila

Enligt uppgifterna i Loviisan sanomat föreslår kommundirektör Risto Nieminen för kommunstyrelsen i Strömfors att en summa på ca 27 000 euro erläggs åt Pyttis för att de skall överta området Haavisto-Vastila med dess 169 invånare.

Representanter för Pyttis kommun anser däremot att summan borde vara ca 67 000 euro. Dessutom anser de att Strömfors fastigheter bör övergå i Pyttis ägo utan ersättning och ingen andel av Strömfors skulder bör överföras.  Området överförs fr o m 1.1.2010. Beslutet är fattat utan att de ekonomiska villkoren fastställts.  Om något har ett pris, oberoende av om man betalar för att avstå från ett område eller det motsatta, bör ersättningsbeloppet finnas som grund för beslutet.

Var finns det ekonomiska ansvaret?  Är inte detta något som man borde ha avtalat om INNAN man skriver på avtal? Att  inom ramen för det kommunala ingå ”öppna” avtal av denna typ är oansvarigt. Inte är det väl meningen att vi ska gå med på vad som helst till vilket pris som helst?

Annika Lindfors
Liljendal
 


© CASTRIX 2008