AKTUELLT FÖRETAG FÖRENINGAR PRO LILJENDAL LILJENDAL FÖRSAMLING REKOMMENDATIONER LINKAR

 

 Borgå bladet 11.03.2010

Hemservicen och den svenska servicen i nya Lovisa

Vet man överhuvudtaget vad man håller på med inom grundtrygghetscentralen i nya Lovisa? Det verkar inte så! Jag ringde och frågade vad hemservicen kommer att kosta i o m att man meddelat att det skall bli en månadsavgift. Först fick jag svaret 9-10 % enligt lagenliga uträkningar. Idag kom det ett brev hem med uppgiften om att servicen i det västra området kostar 15 % och därmed kommer att kosta 141,02 € för min fars del.

I beslutet står det att det är fråga om 3:20 h / 2 veckor. Detta betyder 20 minuter per besök, vilket inte stämmer. Det är kollat att besöken endast tar 10 minuter. Till uppgifterna hör att knäppa på kaffepannan, som är färdigt laddad, och ta fram en bricka med färdig frukost åt min far och ge honom hans mediciner, som också är färdigt doserade.

I februari har vi haft hemservicen 5 ggr, dvs för 1 timmes arbete kommer man enligt dagens brev att debitera 141,02 € och detta betyder en summa på 28,20 € per besök. Kom inte och säg att det är en dåligt betald bransch, detta är ju rena ockerpriser!!

Jag ringde och frågade om detta är möjligt, att det kommer att kosta på det här sättet, nej svarade man och att för 5 ggr skulle det debiteras engångsavgifter på 8,70 € per besök.

Beslutet är daterat 1.3. och jag kollade uppgifterna i februari.

Beslutsnumret har jag ingen aning om, eftersom brevet var helt sönderrivet vid ankomsten.

Med uträkningarna i beslutet med 3:20 h (som inte stämmer) och en månadsavgift på 141,02 € är vi uppe i en timdebitering på 42,30 €, vilket är konstigt med tanke på att man meddelade mej att servicen endast får kosta max. 40 € per timme.

Hur är det med svensk service i nya Lovisa? Till brevet har det bifogats en blankett, där man skall utreda över inkomsterna. Blanketten är enspråkigt finsk!

Är det ett tecken på avsaknad av kompetent personal på grundtrygghetscentralen? För varje person man frågar, får man ett nytt svar och flera versioner per post. Vilken version är det som slutligen gäller? För min fars del får jag tacka för den välfärd som utlovades i o m fusionen och konstatera att han har inte råd att ta del av den!

När man fattar beslut, bör man vara medveten om vad besluten går ut på! Jag rekommenderar att alla som är beroende av nya Lovisas hemservice verkligen kollar vad de betalar för, motsvarar verkligen priset den service som ges?

Annika Lindfors
Liljendal


 


© CASTRIX 2008