AKTUELLT FÖRETAG FÖRENINGAR PRO LILJENDAL LILJENDAL FÖRSAMLING REKOMMENDATIONER LINKAR

 

 


Borgå bladet 07.06.2008

Pengarna växer inte på träd!

Artikeln i Borgåbladet (Nya Lovisa måste rätt snabbt nyanställa) är ett bra exempel på hur fusionsprocessen har skötts. Man vinklar in sig på det man tror sig kunna svara på och glömmer den besvärliga verkligheten. Jag är väl medveten om vad det står i lagen om anställningsskyddet, det har jag faktiskt inte ifrågasatt! Det jag vill veta är hur har man tänkt sig framtiden efter dessa fem år! Att dagens beslutsfattare inte nödvändigtvis fattar de besluten är jag också medveten om, jag anser dock att man bör ha en framtidsplan, precis som vilken ekonomiplan som helst, som man strävar att efterfölja.
 

Antagligen hade min insändare lästs slarvigt eftersom man inte alls märkte mina synpunkter gällande underskott och överskott. Enligt von Martens ”utredning” räcker övriga kommuners överskott mer än väl till att täcka Strömfors underskott, som i verkligheten är ca en miljon euro om man tittar på notisen i Borgåbladet. Kanske alla andra tycker att det är så självklart att så ska ske, det tycker dock inte jag. Jag anser att våra skattemedel skall användas för Liljendal invånares bästa. Jag anser faktiskt att min huvuduppgift som förtroendevald är att försöka se till Liljendal invånares behöv och önskemål, inte andra kommuners!

Jag förstår inte hur man först ger bort överskottet och sedan ännu tror att man skall kunna satsa på närservice och göra boendemiljön trevligare för att inte tala om att förbättra vägarna?! Pengar växer inte på träd! Precis som Hommansby skola blev indragen i Liljendal, så kommer nog Liljendal att bli ”indragen” i en större kommun!


Annika Lindfors
Liljendal
 


© CASTRIX 2008