AKTUELLT FÖRETAG FÖRENINGAR PRO LILJENDAL LILJENDAL FÖRSAMLING REKOMMENDATIONER LINKAR

 

 


Borgå bladet 05.06.2008

Visst är fusionen ett skämt!

Svar till Camilla Granström-Strömberg (Bbl 4.6): Du har alldeles rätt angående kommunfusionen, det är årets skämt! Tänk om alla företagsfusioner vore lika gynsamma angående arbetsplatserna?! Förutom frågor angående kompetens o.dyl undrar jag även hur den framtida organisationen skall se ut? Inte är det väl meningen att vi även efter 5 år skall ha denna otroligt tunga organisation? På denna fråga har jag fått svaret att det är det framtida fullmäktige som skall ta ställningen till saken. Hur kommer det sig då att vi har en massa ekonomiplaner o.dyl som sträcker sig över fullmäktigeperidoerna? Framtida fullmäktigen fattar beslut, men nog borde man ha konkreta framtidsplaner för det.

Det finns många saker som jag reagerar mot, bl.a. följande meningar (direkt citerade ur den s.k. utredningen, s.38):

Den nya kommunen har en ekonomisk sett bra utgångspunkt. De övriga kommunernas överskott förmår väl överlappa underskotten i Strömfors.

Vad betyder detta för Liljendals del? Jo, vi sparar här för att kunna ge åt Strömfors. Är det verkligen rätt, att belöningen för ett hyfsat resultat är att överskottet ges åt utomstående? Har vi verkligen ingenting som kanske borde förbättras i vår egen kommun? Är det därför vi drar in våra egna skolor? Ser man framåt betyder det ju i praktiken att man skall se till att det går sämre för en själv än för grannen, ty statsmakten (eller borde man kalla den för Robin Hood?) kommer nog sedan med i spelet och tar från dem som har det bättre och ger åt dem som behöver. Borde man inte med tanke på en hållbar utveckling uppmuntra kommuner att lösa sina problem på egen hand istället? Det finns en hel massa saker som borde göras innan man tar  ett så stort steg som en fusion innebär.

För den som vill läsa utredningen i sin helhet, finns den på nätet. På www.liljendal.info finns det en direkt link till bl.a. denna utredning.

Annika Lindfors

Liljendal


© CASTRIX 2008