AKTUELLT FÖRETAG FÖRENINGAR PRO LILJENDAL LILJENDAL FÖRSAMLING REKOMMENDATIONER LINKAR

 

 


Borgå bladet 02.09.2008

LILJENDALS REPRESENTANTER PÅ  KAFFEREP

Igen finns det intressanta uttalanden i Borgåbladet, 30.08.2008, av ”nya Lovisas” stadsdirektör:

”Det som står i avtalet är inte ristat i sten. Om organisationskommissionen beslutar om att ingen vapentävling hålls så är det bra med det. Det är kommissionen som har sista ordet i den här frågan.”

Först gör man upp avtal, som skall vara i kraft i tre år, och sedan vill man ändra på dem innan avtalet vunnit laga kraft. Som jag tidigare redan påpekat, förpliktar inte detta avtal till någonting och med jämna mellanrum serveras bevis på att det är så. Liljendal har två platser av 13 i organisationskommissionen, har Liljendal verkligen funderat på vad Liljendal egentligen har gett sig in på?  Kommunstyrelserna föreslår representanter till organisationskommissionen, men det är länsstyrelsen som utser dem officiellt. Så än så länge torde organisationskommissionens möten endast vara kafferep. Vi skall avstå från namnet, förvaltningsspråket och vapnet, vad är det nästa vi skall avstå ifrån?

Annika Lindfors                          

Liljendal


© CASTRIX 2008